Tư vấn Pháp luật| Một số điểm mới của Bộ Luật Lao Động|Phát thanh – Truyền hình Bình Dương———–
Kênh TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG – BTV
🔔Đăng Ký Youtube:
Website:
Facebook:
App IOS:
App Android:

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Dương là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng là cơ quan báo chí của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bình Dương. Đài chịu sự quản lý nhà nước về báo chí, về truyền dẫn và phát sóng của Bộ Thông tin và Truyền thông; Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện quản lý nhà nước trên địa bàn theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.
#BTV
#TruyenHinhBinhDuong

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.