Trực tiếp tư vấn Pháp luật: Một số thủ tục về đất đai

Bài viết được đề xuất

1 Bình luận

  1. luật các quy định một đằng các quan làm một nẻo ,,,,,, thôi đừng dối trá nữa . có giỏi bắn vài thằng dân mới tin !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.