Trực tiếp tư vấn Pháp luật: Hợp đồng dân sự | BRTgo

Bài viết được đề xuất

2 Bình luận

  1. Mẹ tôi có 6 người con năm 1987 mẹ tôi có cho đất cho các con lớn số đất còn lại năm 1999 được cấp quyền sử dụng đất vậy chia thừa kế là chia các con trong hộ khẩu hay phải chia lại cho tất cả

  2. Cho hỏi mẹ tôi có 6 người con trước đó đã cho 2 người con lớn vào năm 1999 mẹ tôi được cấp quyền sử dụng đất mà hộ khẩu còn lại 2 người con và mẹ vậy những người không có trong hộ khẩu vào năm đó có được chia nữa không

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.