Shisha điện tử Vape Smok Stick One Plus 90w Siêu KhóiShisha điện tử Vape Smok Stick One Plus 90w Siêu Khói
Xem 500 mẫu thuốc lá điện tử bán chạy tại đây:

Sản phẩm thuốc lá điện tử Stick One Plus 80w bao gồm:
1 × Baterry
1 x TFV4 Plus tank
1 × Clapton Coil 0.25 ohm dual coil 90w
1 × Stainless COil 0.3 ohm dual coil 80w
1 × Dust Cap
1 × Vape Bank
1 × USB Charging
1 × sách hướng dẫn

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.