Sheet nhạc bài học đầu tiên – Ngọc Linh (Tone C)Sheet nhạc bài học đầu tiên – Ngọc Linh (Tone C)
♪ Trình bày: Ngọc Linh
♪ Download Sheet:
———————————————————————————————————–
♪ Cập nhật sheet nhạc:
♪ Youtube:
♪ FB:

➤ Vui lòng đăng ký kênh để nhận được nhiều sheet nhạc hơn:

———————————————————————————————————
Sheet:

Bài học đầu tiên (Tone C)
Verse 1
Sol2 Mi2 Sol2 La2 Do2
Do2 Do2 La2 Fa2 Fa2 La La
Mi2 La Mi2 Mi2 Re2 Re2
Re2 Sol2 Do2

Si Si Mi2 Sol2 Sol2
Mi2 Mi2 Sol2 Mi2 La2
Fa2 Fa2 Sol2 Sol2 Mi2
Mi2 Re2 Do2 Re2 Sol2

Chorus
Sol2 Sol2 Sol2 Do3
Do3 Do3 Sol2 Do3 La2
Fa2 Fa2 La2 Sol2 Mi2
Sol2 Sol2 Do2 Re2 Mi2

La La La Re2
Mi2 Re2 Do2 Re2 Mi2 La
Fa2 Re2 Si2 La2 Sol2
Fa2 Fa2 Sol2 Sol Do2

Verse 2
Sol2 Mi2 Sol2 La2 Do2
Do2 Do2 La2 Fa2 Fa2 La La
Mi2 La Mi2 Mi2 Re2 Re2
Re2 Sol2 Do2

Si Si Mi2 Sol2 Sol2
Mi2 Mi2 Sol2 Mi2 La2
Fa2 Fa2 Sol2 Sol2 Mi2
Mi2 Re2 Do2 Re2 Sol2

Chorus

Sol2 Sol2 Sol2 Do3
Do3 Do3 Sol2 Do3 La2
Fa2 Fa2 La2 Sol2 Mi2
Sol2 Sol2 Do2 Re2 Mi2

La La La Re2
Mi2 Re2 Do2 Do2 Mi2 La
Mi2 Re2 Si2 La2 Sol2
Fa2 Sol2 Sol2 Sol Do2

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.