Nastya và cha cố gắng làm bạn với Hello hàng xómNastya và cha chơi bóng đá, quả bóng đập vào nhà hàng xóm. Nastya và bố quyết
định lấy bóng nhưng người hàng xóm tỏ ra tức giận. Bây giờ họ cố gắng làm bạn
với Hello Neighbor.

Subscribe to Like Nastya VNM –
Subscribe to Like Nastya Vlog –

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.