LUẬT SƯ 2 | SOẠN THẢO VĂN BẢN TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT 1Video này nhằm cung cấp thông tin cho đối tượng là luật sư tương lai!Phần trình bài nội dung bên trong và tình huống là được thực hiện bởi luật sư có tiếng trong ngành luật sư Việt Nam và sự tương tác của gần 100 học viên vô cùng thú vị!Bên cạnh đó có tình huống thực tế rất thú vị!
#kenh7si
#luatsu2
#hoconline
#hoctructuyen

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.