Khóa học tiếng Trung online Bài 11 ngữ pháp tiếng Trung quyển 3 bài 8 làm bài tập thi thử HSK onlineXin chào các bạn, hôm nay buổi học tiếng Trung online qua Skype của chúng ta tiếp tục bài giảng số 11 theo sách giáo trình tiếng Trung quyển 3 bài 8 các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng luyện nghe nói giao tiếp cơ bản theo chủ đề bài học hôm nay trong phòng học trực tuyến là

Các bạn chú ý lưu trình bài giảng hôm nay gồm những kiến thức sau đây:

(1) Tổng kết lại từ vựng tiếng Trung của bài hôm trước
(2) Luyện tập phản xạ kỹ năng nghe nói tiếng Trung giao tiếp cơ bản
(3) Làm một vài dạng bài tập thi thử HSK online
(4) Hướng dẫn cách làm bài thi HSK 4 nghe hiểu
(5) Chia sẻ kinh nghiệm thi HSK và HSKK
(6) Học thêm các cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung HSK cơ bản và ngữ pháp HSK thiết yếu

Bài viết được đề xuất

1 Bình luận

 1. MẠNH NGUYỄN

  第八课:我的眼镜摔坏了。
  1.照 zhào
  – 你想在哪儿照相📷?
  2. 洗 xǐ
  你帮我洗这张照片吧。
  3. 闭bì
  你上眼睛吧。
  4. 油画 yóuhuà
  这张油画多少钱?
  5. 放大 gángdà
  你帮我放大一点吧。
  6. 倍 bèi
  你想放大齐备?
  你帮我放大三倍吧。
  7. 公分gōngfēn
  这张桌子长多少公分?
  8. 差一点儿 chàyīdiǎn
  今天早上我差一点迟到。
  差一点我忘带钱包。
  9. 碰 pèng
  你别碰我的身上。
  10. 起 qǐ
  11. 事故shìgù
  今天上班的路上我看见一起交通事故。
  12. 整 zhěng
  昨天一整天我在家休息。
  她整天什么都不做,就会玩电脑
  13. 眼镜 yǎnjìng。
  我的眼镜你放在哪儿呢?
  你的眼镜我放在冰箱上。
  14. 别提了biétíle
  你别提到她的工作了。
  现在我很忙你别提这个事了。
  15. 倒霉 dǎoméi
  今天我的工作 很倒霉
  16. 摔跤/摔 shuáijiāo
  刚才我差一点摔了一觉。
  * 摔 shuāi
  我的手机他摔坏了。
  17. 掉diào
  雨水掉在地上。
  18. 地上
  我坐在地上吃饭吧。
  19. 上班/下班
  20. 表征 bǎozhèng
  你能保证工作吗?
  你能保证工作不会受到影响吗?
  受到 shōudào
  影响yǐngxiǎng
  我跟你保证这个工作很好。
  21. 遵守 zūnshǒu
  我们 要遵守公司的的规定。
  规定guīdìng
  22. 规则guīzé
  为什么你不遵守交通规则。
  23. 造成 zàochéng
  谁造成这个事。
  什么造成交通事故。
  24. 拥挤yōngjǐ
  今天上午交通很拥挤。
  河内交通常常拥挤吗?
  25. 主要 zhǔyào
  主要你想找什么工作。
  你的主要目的是什么?
  26. 原因 yuányīn
  主要原因是什么?
  主要原因是河内交通太拥挤。
  27. 之一 zhīyī
  我只是他们之一的人。
  主要原因之一。
  主要原因之一交通太拥挤。
  28. 引起 yǐnjǐ
  谁引起这个事?
  什么原因引起交通事故。
  摩托车太多是引起交通拥挤的主要原因。
  29. 赶快 gǎnkuài
  我们要赶快发展公司。
  你赶快完成工作呢吧。
  30. 发展 fāzhǎn。
  最近你的公司发展的怎么样?
  ——————-
  1 你常去邻居喝茶吗🍵? línjū
  2谁偷走了我的钱包。tōu
  3 我觉得她的样子很像小偷。
  4我看她的行动很可疑。
  可疑kěyí
  5 表情biǎoqíng
  她的表情很难过。
  6 言行 yǎnxíng
  她的言行很可疑。
  7 砍柴kǎnchá
  你别举动 jǔdòng
  你去山上砍柴吧。
  ——————————
  1不怎么样。
  我觉得这个工作不怎么样。
  2 了+ 一点儿
  – 这条裙子👗贵了一点儿。
  3 别提了。biétíle
  4 差一点儿。
  差一点我考上大学。
  ————
  5adj 很= 很+ adj
  今天我倒霉得很。
  河内冬天冷得很。
  我的肚子疼得很。
  6 câu bị động
  – 我的护照你找着了吗?
  – 我的照片你洗好了吗?
  – 她的字写得很好看。
  7 lặp lại lượng từ
  公司职员👩‍💼个个很努力💪。
  – 她的汉语一天比一天有进步。
  进步jìnbù。
  – 天气一天比一天热。
  -河内人口一年多增加很多人。
  增加zēngjiā
  -来中国以后她一天比一天胖。
  —————-
  1现在我得去公司有点事。
  2 晚上你平时做什么?
  3 你在怕 什么时候?
  ————-
  1. 图书城 túshūchéng
  周末我常去图书城买书。
  2. 图书 túshū
  图书馆。
  你常去图书馆借书买书?
  3. 进去 jìnqù
  我们进去看书吧。
  4. 各种各样gèzhǒnggèyàng
  图书城里有这个这样的书。
  社会里有各种各样的人。
  *各 gè。
  社会shèhuì
  *样
  5. 书架 shūjià
  这本书你放在书架上吧。
  书架上有很多书。
  *兴奋🥰xìnggè
  今天我觉得很兴奋。
  春节快到了大家都觉得很兴奋
  6. 下来xiàlái
  7. 抽 chōu
  她从书架抽出来一本书。

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.