Kể Truyện Đêm Khuya, Nghe Rơi Nước Mắt CH.Ó ĐẦU THAI LÀM CON BÁO OÁN Chuyện Báo Ứng Có Thật 100%Kể Truyện Đêm Khuya, Nghe Rơi Nước Mắt CH.Ó ĐẦU THAI LÀM CON BÁO OÁN Chuyện Báo Ứng Có Thật 100%
#phapduyen #nhanquabaoung#truyennhanqua
✅ PHÁP DUYÊN Là Kênh Mang Đến Những Bài Thuyết Pháp, Truyện Phật Giáo, Truyện Nhân Quả, Lời Phật Dạy, ..v..v..
– KênhPHÁP DUYÊN Luôn Đêm Lại Sự AN LẠC, HẠNH PHÚC khi Quý Bạn Nghe
——————————–
– Đăng Ký Tại:
– Xem Video Nhiều Hơn:
– Gmail: [email protected]
——————————–
Phật Giáo là những giáo huấn của Đức Phật. Vậy thì câu hỏi đặt ra là “Phật là ai?” Thật ra, chữ “Phật” là người đạt đến giác ngộ. Giác ngộ có nghĩa là sáng suốt, một trạng thái lí tưởng của tri thức và hoàn thiện về đạo đức. Bất cứ ai cũng có thể đạt tới giác ngộ qua những phương tiện hoàn toàn nhân bản. Do đó, chữ “Phật” chỉ đơn giản có nghĩa là kẻ đã được giải thoát, một trí nhân. Các Phật tử tin rằng Phật được sinh ra trong mỗi khoảnh khắc của vạn cố, và Đức Phật của chúng ta — ngài Tất Đạt Ma đạt tới giác ngộ dưới cây Bồ Đề ở Ấn Độ là người kế vị thứ bảy.

Bài viết được đề xuất

2 Bình luận

  1. Nhân Quả Báo Ứng Không Sai 1 Ly

    Kể Truyện Đêm Khuya, Nghe Rơi Nước Mắt CH.Ó ĐẦU THAI LÀM CON BÁO OÁN Chuyện Báo Ứng Có Thật 100%

  2. Kể Truyện Đêm Khuya, Nghe Rơi Nước Mắt CH.Ó ĐẦU THAI LÀM CON BÁO OÁN Chuyện Báo Ứng Có Thật 100%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.