Dev Talks #7 | Học xong lập trình căn bản thì nên tiếp tục thế nào? #hoclaptrinh #dev #devtalksĐây là video được cắt ra từ stream hằng tuần T5 và T7 về các chủ đề trong lập trình, nếu bạn muốn đặt câu hỏi và tương tác với mình hãy tham gia nha, mình sẽ rất vui vì điều đó.
#devtalks #hoclaptrinh #chiaselaptrinh

☕☕ Buy Me a Coffee:
◾ Momo –
◾ Bank – 03946383701 | TP Bank | TRAN QUOC TOAN

⏲️⏲️ Timestamps:
◾ Không khả dụng

📁📁 Course Files:
◾ Database Post:

🍉🍉 JOIN NOW:
◾ Youtube –
◾ Tiktok –

🧑‍💼 Hire me:
◾ Business Contact – [email protected]
◾ Facebook Author –

Thank You

#dev_talks #dev_coding_challenge #dev_js

Bài viết được đề xuất

4 Bình luận

  1. Angular QUÁ NHANH

    Chuẩn. Ngôn ngữ không phải là vấn đề!

  2. rất hay

  3. blockchain anh làm khóa rust trc đi anh

  4. Đây là video được cắt ra từ stream hằng tuần T5 và T7 về các chủ đề trong lập trình, nếu bạn muốn đặt câu hỏi và tương tác với mình hãy tham gia nha, mình sẽ rất vui vì điều đó.
    https://www.youtube.com/c/rhpteam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.