Bài học đầu tiên của thỏ con | Tiếng việt 1 – tập 1 | Kết nối tri thức với cuộc sốngBài học đầu tiên của thỏ con | Tiếng việt 1 – tập 1 | Kết nối tri thức với cuộc sống
Câu chuyện kể về bài học đầu tiên của Thỏ con, qua đó trẻ được dạy cách biết nói lời xin lỗi và lời cảm ơn cho phù hợp hoàn cảnh!
#rentinhcach #truyenhaychobe #truyenynghia #truyendoctrongsach #ketnoitrithucvoicuocsong

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.